Naturalesa de la botiga online

La botiga online es destina a consumidors finals, en el sentit establert pel Reial decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris, i per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client estigui legalment autoritzat per actuar. Per tant, queden exclosos del servei de venda online empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies, altres intermediaris professionals del sector de l′alimentació i els seus sectors afins, així com consumidors domiciliats fora de l′àmbit d′activitat de la botiga.

L’usuari declara ser major d′edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals de Compra en contractar amb RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL. No obstant això, l’usuari accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l′accés i la utilització de la botiga online té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Titularitat

Les dades identificatives de l’empresa responsable de la botiga online són:

RESTAURACIO I SERVEIS TAULA S.L.

CIF B62673884 Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 33954, Folio 183, Hoja 236853, Inscripción 1 

Productes, Serveis, Preus i Tarifes

Els productes que s’ofereixen a RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL, tenen les característiques i el seu preu apareixen en pantalla. El preu dels productes pot estar indicat per racions, mitges racions, per pes o fraccions de pes. Els preus indicats en pantalla són en euros i inclouen l’IVA i qualsevol altre impost que fora d’aplicació. Els imports de transport es poden calcular per a cada cas en base al codi postal de lliurament i a l’import de la comanda.

Les imatges que acompanyen els productes oferts són merament il·lustratives.

RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL, podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos a la web, entenent-se, tret que es disposi una altra cosa, que els nous productes es regiran pel que disposen els termes i condicions generals vigents en cada moment.

RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL, es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts a la web per motius de disponibilitat, temporalitat o modificacions en l’assortiment de productes en el servei de venda online.

Un cop registrat l’Usuari, i per procedir a la compra de Productes, haurà d’afegir els productes que desitgen adquirir a la llista de comanda, segons les indicacions recollides en pantalla, un cop escollits tots els productes validarà i acceptarà la compra que suposa la lectura i acceptació irrevocable de totes i cadascuna de les presents termes i condicions generals, així com, si és el cas, de les condicions particulars existents, les quals seran informades a l’Usuari abans d’acceptar la compra dels productes.

La cobertura del servei de lliurament a domicili i compra en línia es troba subjecta a la disponibilitat de cobertura logística que RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL tingui en disposició per a cada territori.

Aquesta disponibilitat es gestiona mitjançant els Codis Postals de lliurament, pel que en cada moment indicarem al llarg del procés de compra la disponibilitat del codi postal de lliurament per a realitzar el servei sol·licitat.

Els preus de compra seran els vigents en el moment en què es realitza la comanda. L’import de la compra es bloquejarà a la targeta del client, i l’import definitiu es carregarà un cop la comanda estigui processada. Aquest import mai serà superior al de la comanda realitzada pel client.

RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL, comunicant a l’Usuari, es reserva el dret de cancel·lar una comanda si considera que no es donen les condicions adequades per realitzar un transport viable.

RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL es reserva el dret a cancel·lar qualsevol comanda quan ho consideri oportú, comunicant a l’Usuari i justificant la decisió de no servir la comanda per causes alienes a la seva voluntat o de força major, com poden ser accidents de trànsit, climatologia adversa o robatoris del transport o de les mercaderies. En aquest casos, donarem opció al client de rebre una nova comanda similar tan aviat se solucionin les causes alienes.

Preus dels productes

En tot moment, RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL vetllarà per disposar de preus actualitzats a la pàgina web.

Tarifes del servei

Les despeses del servei de preparació + enviament es mostraran a la pàgina web de forma prèvia a la confirmació de la comanda. Les despeses del servei de preparació + enviament seran els indicats en l’Annex 1 del present document.

RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL es reserva el dret de modificar les tarifes de lliurament. Qualsevol canvi al respecte serà comunicat sempre de forma prèvia a la confirmació de la comanda.

Disponibilitat de productes

RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL durà a terme els seus millors esforços per complaure als usuaris en la demanda dels productes.

En cas de no tenir disponible algun producte demanat, aquest serà descomptat de l’import total de la comanda.

Seguretat de pagaments

Per a la seva seguretat RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel.la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l’entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

Política d’entrega de mercaderia

L’usuari podrà seleccionar al moment de fer la comanda, el mètode preferit d’entrega: recollida a la botiga o entrega a domicili. Ambós casos seleccionarà la seva preferència horària. En cas de que no es pugui oferir el servei en termes sol·licitats, es trucarà al client amb la màxima antel·lació possible per prosposar-li una solució alternativa.

El cos del servei d’entrega a domicili és de 5€ excepte en els casos de que el total de la comanda superi l’import de 60€. Aquest servei només està disponible als municipi de Cabrils, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i Premià de Dalt.

L’entrega a domicili es realitzarà a l’hora demanada per l’usuari, amb un màxim de 30 minuts de retard. Si per una situació excepcional no es pot complir aquest termini d’entrega, RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL es posarà en contacte amb l’usuari (amb el telèfon proporcionat per aquest durant la comanda) per avisar de la situació i buscar una alternativa.

Lliurament

El lliurament de productes es limita a un conjunt de codis postals disponibles. RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL demanarà a l’Usuari que triï el lloc del lliurament, havent d’especificar el seu domicili, oficina o centre on volen que se li lliuri la comanda, així com telèfon de contacte.

En cas que l’Usuari faciliti a RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL una adreça de lliurament que no sigui correcte, RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada per l’Usuari registrat, reservant-se el dret d’anul·lar la compra realitzada.

RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL es compromet a realitzar els seus millors esforços per al seu lliurament en temps i forma especificats durant el procés de compra.

El comprador rebrà un correu electrònic després de la confirmació de la comanda per la seva part en la pàgina web. Les característiques i condicions de lliurament de la comanda es mostraran també a la pàgina web.

Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte a client en el lloc assenyalat per ell per al lliurament de la comanda en el moment de la seva contractació.

En el supòsit que RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL es disposés a fer un lliurament en horari concertat a un Usuari i aquest no estigués present en el moment del lliurament, sense haver-ho comunicat a RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL, impedint el lliurament de la mateixa, RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL es reintegrarà l’import de la compra a l’esmentat Usuari, restant en tot cas a l’import corresponent, les despeses que s’haguessin meritat com a conseqüència del transport i / o de la preparació de la compra per part d’aquesta, així com les despeses de devolució. Les despeses del servei de preparació + enviament seran els mostrats a la pàgina web de forma prèvia a la confirmació de la comanda.

En cas que el seu paquet arribi deteriorat o cregui que pot estar danyat el seu contingut, és important que ens indiqui la incidència per email a l’adreça info@hostaldecabrils.cat o bé trucant al 93 753 19 02 el més aviat possible a partir de la recepció de la mercaderia.

Factura de compra

L’Usuari rebrà per email després del lliurament un correu electrònic amb el detall dels productes lliurats, els seus preus, descomptes i despeses del servei de preparació + enviament i l’import total del servei.

L’Usuari que vulgui la factura, haurà de sol·licitar prèviament abans de finalitzar la compra. Aquesta li arribarà a l’adreça de correu facilitada en format PDF.

Cancel·lacions

El client pot cancel·lar la seva comanda sempre que aquesta encara consti com a pendent de preparació. Un cop la comanda consti com a processada, aquesta ja no es podrà retornar i RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL carregarà l’import íntegre a la targeta del client.

Per a cancelar una comanda el client ho pot fer enviant un correu electrònic a  info@hostaldecabrils.cat o bé trucant al 93 753 19 02

Devolucions

Oferir la màxima qualitat i la millor garantia és el nostre compromís amb els nostres clients.

Si el motiu de la devolució és per alguna cosa que no hem fet del tot bé (el producte és defectuós, no és el que tu havies demanat, etc.), RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL abonarà el cost dels productes exceptuant les despeses d’enviament.

En el cas que RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL es disposés a fer un lliurament en un lloc i durant un horari prèviament concertats i confirmats per part d’un client d’acord a l’estipulat en els presents Termes i Condicions, i aquest no es trobés en aquest lloc (en endavant “absència no comunicada”) i durant l’horari prèviament concertats, RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL es reserva de forma unilateral, la facultat de reintegrar l’import de la compra a l’esmentat client, restant en tot cas a l’import corresponent, les despeses que s’haguessin meritat com a conseqüència del transport i / o de la preparació de la compra per part d’aquesta, així com les despeses de devolució.

Dret de Desistiment

Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè de notificar a RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca que ho manifesti, (per exemple, una carta enviada per correu postal o bé un correu electrònic a info@hostaldecabrils.cat sol·licitant-ho).

Ús dels Cupons de descompte

Tots els cupons descompte que RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL faciliti per correu electrònic o altres mitjans als seus clients tindran una validesa indicada en la pròpia comunicació de l’assignació del cupó. L’aplicació d’un val o cupó descompte pot quedar supeditada a una compra per un import.

RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL es reserva el dret de cancel·lar els cupons o vals descompte quan observi un ús fraudulent o indegut de el sistema de generació de cupons. Es considera ús fraudulent o indegut de el sistema de descompte per cupons, entre d’altres, l’enviament d’invitacions entre comptes de correu electrònic de la mateixa persona o l’ús de cupons de la mateixa campanya en diferents comandes de el mateix Usuari o lliurar en la mateixa direcció postal.

Així mateix RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL es reserva el dret a anul·lar tots els cupons descompte associats als comptes sospitoses d’ús indegut del sistema de cupons. Es pot considerar també un ús fraudulent o indegut del sistema de descompte per cupons el fet d’usar un mateix compte personal per realitzar el pagament de més d’una comanda fent ús del mateix cupó de descompte o usant cupons descompte d’invitacions amb l’objectiu d’auto -invitarse, encara que es tracti d’Usuaris registrats amb diferent compte de correu electrònic que comparteixin una mateixa adreça de lliurament.

De la mateixa manera es consideraria un ús fraudulent l’ús de diferents comptes de correu electrònic per a l’ús d’un mateix cupó o val descompte creat i publicitat com un cupó vàlid per a una primera compra, i la compra vagi destinada a un mateix usuari i / o adreça postal de lliurament.

En tot cas, RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL es reserva el dret a anul·lar aquelles comandes derivats de l’ús d’aquests cupons o vals de descompte, en aquest cas haurà de retornar l’import de la compra anul·lada, excloent qualsevol import que correspongui a aquests cupons i que, per tant, no corresponguin amb imports efectivament desemborsats pels Usuaris.

Els cupons han de ser utilitzats abans de confirmar el pagament. RESTAURACIO I SERVEIS TAULA SL no es fa responsable de la posterior aplicació de el descompte del cupó si el pagament ja ha estat confirmat.

Informació al Comprador sobre la Plataforma de Resolució de Conflictes e-Commerce

S’informa al comprador de productes d’aquest lloc web, de l’existència d’una plataforma de resolució de litigis en línia.

D’acord amb l’Article 14.1 de l’Reglament (UE) 524/2013:

“La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia “